Select Page

BIM WITH US [NL]

 BIM model  |  Samenwerken  |  BIM Onderwijs


studenten moeten bimmen

De bouwpraktijk maakt een omslag naar BIM en vraagt deze kennis van hun personeel. De huidige en toekomstige studenten moeten worden opgeleid zodat ze een goede aansluiting krijgen met de bouwpraktijk. Wij denken graag met u mee over de vraag: “Hoe kunnen we het curriculum afstemmen op de vraag van de markt?”. Urban Symbiose biedt ondersteuning met de volgende werkzaamheden:

– opstellen deel leerplan/ curriculum 3d modelleren (ontwerp)
– opstellen deel leerplan/ curriculum BIM (management)
– verzorgen praktijkles 3d modelleren (ontwerp)
– verzorgen van colleges BIM
– begeleiden/ coachen studenten in een projectopdracht met BIM

BIM betekent voor de studenten een nieuwe manier van werken, waarin samenwerking onderling en met diverse partijen buiten de school (co-makership) vanzelfsprekend is. De systematiek van BIM is hierbij een cruciaal onderdeel.

Urban-Symbiose-Architects-BIM-Students

van de praktijk naar onderwijs en andersom

Naast onze projecten houdt Urban Symbiose zich sinds haar oprichting al bezig met onderwijs. De koppeling onderwijs en praktijk levert een meerwaarde op voor ons als bureau en voor de opleiding. Op dit moment ondersteunt Urban Symbiose het curriculum van Hogeschool Windesheim Flevoland en de TU Delft faculteit Bouwkunde met het opstellen van studiehandleidingen, als gastdocenten en gastsprekers.